Přeskočit na obsah

Do školy se zdravotním postižením

Podle odhadů žije na světě mezi 93 a 150 miliony dětí s postižením ve věku 0–14 let. Všechny mají právo na vzdělání přiznané v Deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Do školy se zdravotním postižením.

pdf - 2 MB