Přeskočit na obsah

Inkluze osob s postižením jako nástroj s chudobou

Osoby se zdravotním postižením: proč pracovat na jejich inkluzi? Osoby se zdravotním postižením (dále též OZP) jsou rozmanitou skupinou lidí s různými zkušenostmi, schopnostmi, potřebami a omezeními. Podle odhadů se jedná o 15 % světové populace, což představuje asi 1 miliardu lidí. I proto bývá tato skupina někdy označována jako „největší menšina na planetě“. Nějakou formu zdravotního omezení zažije během svého života, alespoň dočasně, skoro každý člověk. Navíc v důsledku zvyšování střední délky života můžeme očekávat, že osob s postižením bude přibývat. Mnohá postižení totiž vznikají s rostoucím věkem (ztráta zraku, sluchu, pohyblivosti).

Inkluze osob s postižením jako nástroj s chudobou

pdf - 2 MB