Léčitelná slepota!

Až 80% případů zrakového postižení je možné předcházet nebo je léčit.

Žena na očním vyšetření. FOTO: Starmuehler.

Navrácení zraku a léčba očních onemocnění může významným způsobem přispět ke zlepšení životní situace celých rodin. Nicméně, mnoho lidí stále nemá přístup k léčbě, lékům nebo lékaři.

Šedý zákal (katarakta)
Pod tímto pojmem se ruzumí zakalení čočky v lidském oku. V rozvojových oblastech představuje toto onemocnění jednu z hlavních příčin slepoty. Lidem trpícím šedým zákalem lze pomoci jednoduchou, patnáct minut trvající operací. Za použití lokální anestezie se poškozená čočka vymění za umělou.

Jedna operace vyjde přibližně na 800 Kč; díky ní lze pomoci i léta nevidomému člověku! V oblasti zdravotní prevence tak představuje nejefektivnější opatření.

Trachom (egyptská oční nemoc)

Trachomem je v současné době nakaženo 21 miliónu lidí. Jde o oční infekci, která vzniká v důsledku špatné hygieny. Nemoc probíhá velmi bolestivě – řasy se vtočí do oka a tam postupně nenávratně rozškrábou rohovku. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí na následky trachomu celosvětově 2 milióny lidí. Jsou buď těžce zrakově postiženi či nevidomí. 

Trachom lze léčit, pokud ošetření proběhne včas. V prvním stádiu zánětu pomohou antibiotika. V další fázi pomáhá operace, která ještě může člověku vrátit zrak. Pokud jde o pokročilé stádium nemoci, operace pomůže  jen od bolesti, zrak ale nenavrátí. V případě trachomu je velmi důležitá zdravotnická osvěta, která učí, jak se trachomu vyhnout  a že ihned s prvními příznaky nemoci je nutné navštívit lékaře. Trachom prozatím nelze vymýtit, protože velká část obyvatel v rozvojových zemích nemá přístup k čisté vodě, obecně odolnost vůči všem nemocím je zhoršena podvýživou . Další podrobnosti o trachomu naleznete zde

Neopravené refrakční vady

Zhruba 106 milionu lidí žije se zrakovým postižením v důledku neopravených refrakčních vad. Ve většině případů lze opětovnému normálnímu vidění pomoci pouze poskytnutím dioptrických brýlí. V Ugandě Světlo pro svět ve spolupráci s Brianem Holdenem z Vision Institutu poskytuje brýle chudým lidem zcela zdarma.

Dětská slepota
Přibližně 1,5 milionu dětí oslepne v důsledku příčim, kterým se lze jinak dobře vyhnout. Patří mezi ně zranění, záněty nebo nedostatek vitamínu A. Nejedná se tedy o onemocnění jako takové, ale o následek nedostatečné či špatné výživy. Včasné podání vitamínu A může zabránit oslepnutí u dětí. Vitamín A je rozdáván během projektů Světla pro svět a lokálních partnerů, kteří s námi spolupracují. Jedna dávka stojí zhruba 300 Kč pro 10 dětí na celý rok.

Říční slepota (onchocerciasis)
Nepatrná, ostře bodající muška, která žije v blízkosti tekoucích vod Afriky, je přenašečem drobných larev vlasovců, kteří mohou poškodit zrakový nerv.

Zelený zákal
Zelený zákal je druhou nejčastější příčinou slepoty, ale ani ve vyspělejšíchh zemích není zatím zcela léčitelný. Zmírnit následky pomáhají léky a operace. 

 

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Martine Bilgo dává interview Foto: M.Bron

Martine byla klientkou v jednom z našich projektů komunitní rehabilitace. Úspěšně ukončila školu a stala se učitelkou. Dnes pracuje ve škole, která je napojena na jiný projekt komunitní rehabilitace SVĚTLA PRO SVĚT.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.