Přeskočit na obsah

Konflikt v Súdánu tvrdě dopadá na uprchlíky se zdravotním postižením

20.06.2023
  • Aktuality
  • Humanitární pomoc
  • Jižní Súdán

Na 20. června připadá Světový den uprchlíků. Přečtěte si příběh Nyakhan, který v praxi dokládá, jakým výzvám čelí uprchlíci se zdravotním postižením, kteří museli kvůli násilnostem v Súdánu uprchnout z domovů.

Nyakhan Jamesová byla na cestě do nemocnice v Chartúmu, když se její matka Nawal rozhodla, že utečou. Jejich adoptovaný domov byl totiž pohlcen konfliktem. Sama Nawal původně pochází z Jižního Súdánu.

Teprve roční Nyakhan má hydrocefalus, česky označovaný také jako vodnatelnost mozku. Na mozek jí tlačí hromadící se mozkomíšní mok. Pokud se hydrocefalus neléčí, může muzek poškodit.

Chirurgové v nemocnici v súdánském hlavním městě děvčátku tzv. zkratovou operací zavedli tenkou hadičku do mozku. Ta odvadí přebytek mozkomíšního moku dál do těla.

V době, kdy se Nyakhan měla do nemocnice dostavit na kontrolu, boje v Súdánu zesílily. Nawal se rozhodla, že i s dcerou uprchnou do rodného Jižního Súdánu. Cesta kamionem jim zabrala několik dní.

„Cesta z Chartúmu do Renku a pak do Poluchu v Jižním Súdánu byla hodně těžká,“ vzpomíná Nawal.

Násilí nás vyhnalo z domova. Neměli jsme přístup k jídlu, pitné vodě ani přístřeší. Nebýt podpory od nevládních organizací, cestu bychom nepřežili a nedostali bychom se do Jižního Súdánu.

Nawal, matka Nyakhan

Inkluzivní humanitární pomoc

Od dubnového vypuknutí násilností utekly ze Súdánu do sousedních zemí statisíce lidí.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci mezi 16. dubnem a 17. červnem překročilo hranici do Jižního Súdánu více než 120 000 lidí. Přes 90 procent z nich představují navrátilci původně pocházející z Jižního Súdánu. Více než 75 procent příchozích tvoří ženy a děti.

Světlo pro svět usiluje o to, aby reakce na mimořádné události, jako je konflikt v Súdánu, neopomíjely lidi se zdravotním postižením. Aby byly inkluzivní. Spolupracujeme s humanitárními partnery, abychom společně uprchlíky se zdravotním postižením podpořili.

„Komunikujeme s komisí pro pomoc a rehabilitaci Jižního Súdánu (RRC), poskytujeme hlavním aktérům školení o inkluzi v humanitárních akcích,“ říká Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu.

V prvním červencovém týdnu provedeme inkluzivní humanitární školení pro všechny aktéry, včetně agentur OSN.

Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu

Školení poskytují ostatním humanitárním organizacím jednoduchý návod, jak účinně zapojit osoby se zdravotním postižením do jejich odpovědi na mimořádné události.

Tzv. facilitátoři začleňování postižených (DIF), kteří sami žijí se zdravotním postižením a se Světlem pro svět v Jižním Súdánu spolupracují na šíření osvěty, pak poskytnou koučování přímo na pracovištích.

V uprchlickém táboře

V současné době Světlo pro svět působí také přímo v uprchlickém táboře Mangateen v Džubě. Ten je určen vnitřně vysídleným osobám a míří do něj i navrátilci ze Súdánu.

Pracovníci Světa pro svět, kteří se podílejí na začleňování postižených do komunitního rozvoje (DICD) mimo jiné shromažďují informace od uprchlíků se zdravotním postižením, a to nejen v Mangateenu, ale i v dalším táboře v Džubě. Připravují se doporučení a rehabilitační plány pro ty, kdo je potřebují.

Některé části táborů nejsou pro osoby se zdravotním postižením vůbec přístupné a není pro ně vždy dostatek jídla.

Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu

Po dosažení Poluchu v jihosúdánském státě Horní Nil byly Nyakhan a Nawal letecky přepraveny do Džuby. I ony momentálně žijí v Mangateenu, spolu s nimi tam bydlí i Nyakhanina teta a babička.

Světlo pro svět pomohlo Nyakhan zajistit lékařskou kontrolu v Usratuna Center, dětském zdravotním a rehabilitačním centru provozovaném italskou nevládní organizací OVCI.

Ve spolupráci s centrem děvčátku Světlo pro svět zajistilo i následnou kontrolu u neurochirurga v Ugandě. I když to není jádro práce Světla pro svět, propojení tohoto typu ve specifických případech, kdy osoba s postižením vyžaduje naléhavou lékařskou pomoc, zajišťujeme.

Nyakhan se svojí babičkou žijí v uprchlickém táboře.

Nyakhan se v současné době těší dobrému zdraví. Světlo pro svět zorganizovalo fyzioterapeutická sezení a poskytlo jí invalidní vozík a pohyblivou židli.

„Neplánujeme opustit tábor, dokud se moje dítě neuzdraví. Cestovali bychom do našeho rodného města, ale kvůli nejistotě a nedostatečnému přístupu k lékům se nemůžeme vrátit,“ říká Nawal.

„Cítím se tak vděčná Světlu pro svět za pomoc při organizaci péče pro Nyakhan. Jsem velmi šťastná, že se mému dítěti daří lépe.“

Světlo pro svět pokračuje v podpoře uprchlíků a navrátilců se zdravotním postižením, kteří přicházejí do Jižního Súdánu. Spolupracujeme s partnery na poskytování humanitární pomoci, která myslí na všechny.

Více o naší humanitární činnosti se dozvíte zde.