Přeskočit na obsah

Poslední z posledních: Diskriminace osob s postižením v době humanitární krize

Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních vztahů OSN (UN OCHA) v roce 2015 potřebovalo humanitární pomoc 125 milionů lidí. Humanitární krize – ať již způsobené válečným konfliktem nebo přírodními vlivy – nejhůře dopadají na ty nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Jednu z nejohroženějších skupin obyvatel představují lidé se zdravotním postižením (OZP), kteří tvoří 15 % světové populace.

Poslední z posledních: Diskriminace osob s postižením v době humanitární krize

pdf - 446 KB