Přeskočit na obsah
Die Augen eines Buben werden mithilfe eines großen Gerätes untersucht. Eine Frau mit einem grünen Hemd hält den Kopf des Kindes, damit die Augen gut untersucht werden können.
Nikpiannibéhat hatte bilateralen Katarakt. Bemerkt haben es seine Eltern als er 3 Jahre alt war. © Gregor Kuntscher

Burkina Faso

V Burkině Faso Světlo pro svět chrání zdraví očí a odstraňuje bariéry, kterým lidé s postižením denně čelí.

V naší oční péči uplatňujeme holistický přístup. Oslovujeme děti i dospělé prostřednictvím komunit a jsme přímo ve školách, abychom co nejrychleji identifikovali oční problémy. Náš přístup mění systém na široké úrovni a zajišťuje, aby se všem lidem dostalo kvalitních služeb v oblasti očního zdraví.

Spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, oftalmology, učiteli a místními zdravotníky. Podporujeme také ekonomické posílení finančně zranitelných skupin v Burkině Faso. Zvláštní pozornost věnujeme dívkám, ženám, osobám se zdravotním postižením a vnitřně vysídleným osobám. Světlo pro svět a naši partneři v Burkině Faso jsou průkopníky v oblasti inkluzivního vzdělávání.

V úzké spolupráci s vládou a místními partnery neustále podporujeme rozvoj vzdělávacího systému, aby se kvalitní vzdělání dostalo ke všem lidem.

Politické prostředí v Burkině Faso podporuje iniciativy, jejichž cílem je začlenit osoby se zdravotním postižením do společnosti. Nicméně v oblastech života, jako je vzdělávání nebo práce, neexistuje dostatek služeb, které by nabízely cílenou podporu lidem se zdravotním postižením.

Jedinečnost naší práce v Burkině Faso spočívá v tom, že se zaměřujeme na skutečná partnerství, naše odborné znalosti a neúnavné nasazení pro nejchudší a nejhůře dostupné lidi,“ říká Elie Bagbila, národní ředitel Světla pro svět v Burkině Faso.

Elie Bagbila, národní ředitel Burkina Faso
Elie Bagbila

Ředitel země Burkina Faso

e.bagbila@light-for-the-world.org