Přeskočit na obsah
Zwei junge Männer in blauen Overalls unterhalten sich mit Gebärdensprache. Einer von ihnen trägt einen weißen Helm.
Work TVET Mosambik 2017 © Gregor Kuntscher

Keňa

Světlo pro svět podporuje lidi se zdravotním postižením v Keni v jejich ekonomické soběstačnosti a v maximálním využití jejich příležitostí.

Vytvářením inkluzivních pracovních komunit spojujeme klíčové zúčastněné strany ze soukromého sektoru, organizací osob se zdravotním postižením, veřejného sektoru, vlády a občanské společnosti.

Prostřednictvím našeho stěžejního programu InBusiness umožňujeme lidem se zdravotním postižením, kteří jsou nebo chtějí být samostatně výdělečně činní, získat vysoce kvalitní, na míru šitou podporu při budování svého podnikání.

Budujeme také kapacity soukromých a veřejných institucí a vybavujeme je znalostmi pro práci s lidmi s postižením.

Keňská vláda vytvořila právní rámec pro podporu osob se zdravotním postižením. Při provádění však začlenění osob se zdravotním postižením dosud není prioritou a mělo by být posíleno.

Jsme přesvědčeni, že soukromý sektor může zaměstnáváním osob se zdravotním postižením využít nevyužitý potenciál. To je výhodné nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale také pro podniky.

Stephen Njenga, národní ředitel Světla pro svět v Keni
Daniel Oloo

Ředitel pro zemi Keňa

d.oloo@light-for-the-world.org