Přeskočit na obsah
In einer Schulklasse sitzen alle Kinder in Holzbänken hintereinander und heben freudig die Hände.
Jose Mussena © Ulrich Eigner

Mosambik

V Mosambiku Světlo pro svět chrání zdraví očí a podporuje začlenění osob se zdravotním postižením.

Zaměřujeme se na nejzranitelnější skupiny, mezi něž patří ženy a dívky a osoby se zdravotním postižením v chudých venkovských oblastech. Poskytujeme dětem se zdravotním postižením přístup k inkluzivnímu vzdělávacímu prostředí, podporujeme ekonomickou účast finančně slabších osob, jako jsou mladí lidé se zdravotním postižením.

Zasazujeme se také o inkluzivní pomoc v nouzi. V případě konfliktu nebo přírodní katastrofy nesmí být lidé se zdravotním postižením ponecháni stranou. Naši odborníci zajišťují rovný přístup k informacím, potravinám, čisté pitné vodě a psychosociální podpoře.

O tyto poznatky se dělíme s ostatními organizacemi, abychom prostřednictvím pomoci mohli oslovit více lidí s postižením. Při všech našich činnostech úzce spolupracujeme s našimi partnery, vládou a místními komunitami.

Mozambická vláda se stále více věnuje osobám se zdravotním postižením a očnímu zdraví. Podporuje programy financování a přijala důležitá opatření pro začlenění. Nedostatek finančních prostředků však představuje obrovskou výzvu.

Ve Světle pro svět v Mosambiku pravidelně vyhodnocujeme dopad naší práce. Spolupráce s našimi partnery a organizacemi v terénu nám přináší mnoho poznatků. Naši kolegové a partneři čelí každodenním výzvám s houževnatostí a kreativitou.

Zicai Zacarias, národní ředitel Světla pro svět Mozambik
Zacarias Zicai

Ředitel pro zemi Mozambik

z.zicai@light-for-the-world.org