Přeskočit na obsah

Měsíc dobročinné závěti prodloužen do 13. listopadu 2023

15.10.2023
  • Aktuality

Koalice Za snadné dárcovství prodlužuje Měsíc dobročinné závěti do 13. listopadu 2023.

“Náš poslední letošní výzkum, kterého se účastnilo 1050 respondentů, ukázal, že lidé o svých závětech stále více uvažují. A to dokonce i v oblasti postojů k zahrnutí dobročinné organizace do závěti. Zatímco v roce 2016 51 % respondentů nevědělo, jestli sepíše závěť, tak v roce 2023 to bylo již pouze 32 %,“ říká Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství.

Jak to funguje?

Každému, kdo v závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle svého vlastního výběru, proplatí Nadace VIA notářský poplatek za sepsání závěti.

Pokud máte zákonné dědice, podle českého práva je v závěti nemůžete obejít nebo vydědit (museli byste prokázat, že k tomu existuje závažný důvod). Můžete ale své oblíbené dobročinné organizaci odkázat menší částku. Veškerý svůj majetek můžete odkázat neziskové organizaci (nebo více organizacím) v případě, že nemáte dědice a váš majetek by tak v budoucnu připadl státu.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti naleznete kromě stránek Světla pro svět https://www.svetloprosvet.cz/pomahejte-s-nami/odkaz-ze-zaveti/ a také na stránkách koalice Za snadné dárcovství www.zavetpomaha.cz.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Váš tým Světla pro svět

A na závěr, pár čísel z nového průzkumu:

  • 32 % lidí neví, jestli sepíše závěť (oproti 51 % v roce 2016)
  • 71 % lidí souhlasí, že závěť umožní vyhnout se spory mezi pozůstalými
  • 2021 se filantropie v České republice umístila na velice solidním 13. místě ze 119 sledovaných zemí světa
  • za rok 2021 se Česko stalo nejrychlejším meziročním skokanem (i díky podpoře Ukrajiny)
  • v roce 2015 bylo u notáře sepsáno 17 300 testamentů
  • v roce 2022 už o téměř 10 tisíc více – tedy 27 295 testamentů
  • 33 % respondentů se plánuje zamyslet i nad možností přispění na dobročinnost, a pouze méně než polovina respondentů tuto možnost vylučuje

(Zdroje: World Giving Index, NKČR, Koalice za snadné dárcovství)