Přeskočit na obsah

Měsíc dobročinné závěti od 13. září do 12. října 2022

13.09.2022
  • Aktuality

Koalice Za snadné dárcovství vyhlašuje na období 13. září až 12. října 2022 Měsíc dobročinné závěti.

Proš zrovna teď?

Na 13. září každoročně připadá Mezinárodní den závětí, proto Měsíc dobročinné závěti začíná právě tímto datem.

Jak to funguje?

Každému, kdo v závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle svého vlastního výběru, proplatí Nadace VIA notářský poplatek za sepsání závěti.

Pokud máte zákonné dědice, podle českého práva je v závěti nemůžete obejít nebo vydědit (museli byste prokázat, že k tomu existuje závažný důvod). Můžete ale své oblíbené dobročinné organizaci odkázat menší částku. Veškerý svůj majetek můžete odkázat neziskové organizaci (nebo více organizacím) v případě, že nemáte dědice a váš majetek by tak v budoucnu připadl státu.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti naleznete kromě stránek Světla pro svět www.svetloprosvet.cz/pomahejte-s-nami/odkaz-ze-zaveti/ také na stránkách koalice Za snadné dárcovství www.zavetpomaha.cz.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Váš tým Světla pro svět